Vælg en side

Jotunheim
– hesteassisteret coaching og træning –

Oplev autentisk reflektion

Hurtig, ærlig og lærerig

Autentisk ledelse

 

-’in-house’ eller som åbent seminar –

For alle mennesker, der har en lederrolle i deres professionelle og hverdagsliv, der er nye i en lederstilling og / eller som ønsker at opleve og udvikle deres selvledelsesevner

 

Med hestestyrker udenom stressen

– ’in-house’, åbne og individuelle seminarer –

Oplev din egen stressfornemmelse og din udstråling under stress i trygge rammer. Udvid dine evner til at fornemme og regulere din stressrespons ved hjælp af hestene.

Dit team – stærk som en hest

– For hold/ teams af alle slags –

Teamcoaching til nyligt sammensatte teams, ved teamkonflikter og som en del af change management. Styrk samhørigheden i dit team og skru op for jeres effektivitet under samarbejde.

Hesten lever i en social flok – den der leder er kendetegnet ved selvsikkerhed, effektiv handling og klarhed i kommunikation. Kun dem, der handler med opmærksomhed, respekt og tillid, vil opnå en sådan position og kunne beklæde den overfor dem, der skal ledes.

Men hvordan er det i vores arbejdsverden? – Den nye leder bliver ofte valgt på grund af sin enestående specialviden. Sjælden gives der mulighed for at udvikle eller udvide basale ledelsesevner og en egen forståelse af ledelse i forvejen.

Erfarne ledere udfordres derimod konstant af nye ledelsessituationer i den hurtigt skiftende arbejdsverden – holdstrukturer, krav og rammebetingelser ændrer sig konstant. Selvopfattelsen af ​​lederskab sættes regelmæssigt på prøve. Hvordan leder jeg? Hvordan vil og skal jeg lede fremover med hensyn til de krav, der stilles til min rolle som leder? Fungerer den hidtil anvendte adfærd, eller skal min ledelsesstil forandres?

Ærlig og konstruktiv feedback er vigtig for at erhverve eller udvikle ens egen forståelse af lederskab. I vores arbejdsverden er dette dog ikke så nemt at få fra medarbejderne; ligeledes er det slet ikke så nemt at modtage.

Uden bagtanke reflekterer heste vores adfærd hurtigt, ærligt og fordomsfrit- på en gennemtrængende, men blid måde. I hestenes verden spiller status og prestige ingen rolle.  De kender ikke til taktiske manøvrer for at opnå et mål. Takket være denne refleksion hjælper hestene med at sammenligne ens selvbillede som leder med billedet medmennesker har af lederrollen. På meget kort tid øger hestene forståelsen for vores udstråling og afslører mulige handlingsområder inden for ens ledelsesadfærd.

Kom og eksperimenter med din ledelsesadfærd og test den af. Bliv mere opmærksom på dine daglige roller, kommuniker med mere effektivitet og handl mere afslappet dog produktivt, selv i udfordrende situationer.

Hos Jotunheim Coaching & Training belyser vi din selvopfattelse og autenticitet som leder. Vi skærper dine sanser for din egen udstråling, klarhed i kommunikation og agtpågivenhed for dine medarbejder.

 

 

  Hvordan foregår dette seminar?

 • I fællesskab udvikler vi en grundlæggende teoretisk baggrund
 • Oplev lederskab helt tæt på igennem talrige træningsenheder med hestene
 • En ledsagende videodokumentation muliggør intens selvreflektion
 • Feedback fra hestene, de andre deltagere og seminarlederne afrunder seminaret
 • Ved hjælp af aktiv diskussion og praktisk overførsel til den (professionelle) dagligdag har oplevelsen lang varighed

Hvilke seminarformater er der, og hvornår starter de?

Autentisk ledelse

– åbent seminar –

2 dage, maks. 6 deltagere

Investering:  plus Moms

Inkl. seminardokumenter, bekræftelse af deltagelse, frokost, drikkevarer og snacks

Tilmeld

00.00.2020 – 00.00.2020
Start: 09:00 – Ende: ca. 17:00

Teaser- autentisk ledelse

– åbent seminar –

4 timer, maks. 4 deltagere

Kort introduktionsseminar for interesserede og HR-ansvarlige

Investering:  plus moms

Inkl. seminardokumenter, drikkevarer og snacks

Tilmeld

00.00.2020 – 00.00.2020
Start: 09:00 – Ende: ca. 17:00

„In-house - out-door“ seminar for virksomheder omkring autentisk ledelse:

Vi skræddersyr gerne et passende tilbud til din virksomhed.
Kontakt os her!
Rammer, dato og antal deltagere tilpasses individuelt til dine behov.

Med hestestyrker udenom stressen

åbne seminarer | ‘in-house’ seminarer

Som en del af et samfund kan visse situationer både i det private og professionelle liv ikke undgås: Svære beslutninger skal træffes, opgaver skal udføres, udfordringer, konflikter og ændringsprocesser skal håndteres. Det kan være den største udfordring at opretholde en sund ’work live balance’ og tage sig af sig selv i stedet for at leve op til andres forventninger.

Det gælder om at tilegne sig evner og redskaber til at modstå stresssituationer. Dermed sørger vi for at forblive sunde og raske og fortsætte med at handle fair og effektivt. Modstandskraft mod stress er en ressource, der opbygges i interaktion med det omgivende miljø og som giver os mulighed for at se udfordrende situationer fra en ny synsvinkel.

Heste lever i nuet – deres fokus er på den aktuelle handling eller interaktion. Når man interagerer med hestene, er der derfor en øjeblikkelig afspejling af vores handlinger i deres opførsel eller reaktion. De giver os mulighed for at skifte perspektiv fra blot handling til fornemmelse. At agere i stedet for blot at reagere og at se på en sær situation oppefra, kan trænes i trygge rammer sammen med hestene og giver os mulighed for bevidst at håndtere vores egen stressoplevelse.

Fordyb dit modstandsrepertoire og se frem til kommende stresssituationer som mulighed for at udvikle dig selv og til at vokse med opgaverne.

Derudover …

Varme, bløde, objektive og nysgerrige møder vores heste alle mennesker. Udseende og formodede begrænsninger er ikke relevante her. De interagerer med dem, der vil interagere – nogle gange ret udadvendte, nogle gange meget subtile – men altid fordomsfrie og i nuet!

Adskillige undersøgelser har vist de positive effekter af interaktion med heste (dyr generelt) på mennesker. Oplev, hvordan vores heste kan støtte dig i udfordrende livssituationer – en oplevelse med efterklang!

 

 

Hvordan foregår dette seminar?

 • I fællesskab udvikler vi en grundlæggende teoretisk baggrund
 • Oplev autentisk afspejling igennem talrige træningsenheder med hestene
 • En ledsagende videodokumentation muliggør intens selvreflektion

 • Feedback fra hestene, evt.. andre deltagere og seminarlederne afrunder seminaret

 • Ved hjælp af aktiv diskussion og praktisk overførsel til den (professionelle) dagligdag har oplevelsen lang varighed

Hvilke seminarformater er der, og hvornår starter de?

Med hestestyrker udenom stressen

– individuel coaching –

a’ 90 min.

Investering: plus moms

Inkl. seminardokumenter

Tilmeld

00.00.2020 – 00.00.2020
Start: 09:00 – Ende: ca. 17:00

Med hestestyrker udenom stressen

– åbent seminar –

2 dage, maks. 6 deltagere

Investering: plus moms

Inkl. seminardokumenter, bekræftelse af deltagelse, frokost, drikkevarer og snacks

Tilmeld

00.00.2020 – 00.00.2020
Start: 09:00 – Ende: ca. 17:00

„In-house - out-door“ Seminare für Firmen zum Thema 'Resilienz stärken':

Gern erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot für Ihr Unternehmen.
Kontaktieren Sie uns!
Ausgestaltung, Termine und Teilnehmerzahl werden individuell abgesprochen und an Ihre Bedarfe angepasst.

Gemeinsam Stark

in-house Seminare

 

Gemeinsam Stark – Coaching für Teams

Wer zusammen in einem Team arbeitet, wird häufig von äußeren Einflüssen bestimmt. Besondere Fähigkeiten und Fachlichkeit in einem bestimmten Bereich sorgen dafür, dass ein Person Teil des Teams wird. Das eigene Rollenverständnis und der sozial- charakterliche Hintergrund dieser Personen sind, wenn überhaupt, nur ein kleiner Faktor im Auswahlprozess. Gemeinsam, und doch jeder für sich auf seine Art, wird dann daran gearbeitet, Meilensteine und Ziele für das Team zu erreichen.

Je größer das Bewusstsein für das eigenen Rollenverständnis und das eigene Kommunikationsverhalten, als auch für das der anderen Teamkollegen, um so reibungsloser verläuft die Zusammenarbeit. – Mit der Unterstützung der Pferde gelingt es, dieses gemeinsame Verständnis zu erweitern, die eigene Wirkung zu erleben und somit ein effektiveres Miteinander zu ermöglichen. Und dass, sowohl bei neu geründeten Teams, als auch Teams, bei denen der reibungslose Arbeitsablauf ins stocken geraten ist. Hierbei sind es zum einen teaminterne Faktoren und Unstimmigkeiten, die den „Karren im Sand“ feststecken lassen können, als auch von außen Einfluss nehmende Veränderungsprozesse, die „die Pferde scheu machen“. Selbst gut zusammenarbeitende Teams können hierdurch aus der Balance gebracht werden.

Mit der Unterstützung der Pferde können wir die gemeinsame Stärke von Teams mit aufbauen, wiedererwecken und dazu beitragen, diese auch in turbulenten Zeiten der Veränderung aufrecht zu erhalten. Gemeinsam Stärke erleben – als Team! 

 

 

  Wie verläuft dieses Seminar?

 • Gemeinsam erarbeiten wir einen grundlegenden theoretischen Hintergrund
 • Zahlreiche Praxiseinheiten am Pferd lassen uns das Team und seine Potenziale erleben
 • Eine begleitende Videodokumentation dessen, erlaubt eine intensive Selbstreflektion jedes Teammitgliedes in seiner rolle
 • Visualisierung der Team potentiale für eine effektivere Kommunikation und Zusammenarbeit
 • Mittels aktiver Diskussionsrunden und des Praxistransfers in den Teamalltag, wirkt das Erlebte auch über das Seminar hinaus.

Welche Seminarformate gibt es und wann geht’s los?

Gemeinsam stark

– In-House – Out-door –

Pferdegestüzte Team Coachings als unterstützende Maßnahme bei Gründung neuer Teams bei der Bewältigung von Konfliktsituationen und im Rahmen des Change Management

Gern erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot für Ihr Unternehmen.
Kontaktieren Sie uns!
Ausgestaltung, Termine und Teilnehmerzahl werden individuell abgesprochen und an Ihre Bedarfe angepasst.

anfragen

Schreibt uns, wenn Ihr Fragen habt.

 

8 + 2 =

Addresse

Jotunheim
Nyvangvej 5, 6270 Tønder
Danmark

Telefon

0045 9115 4686