Persondatapolitik hos Jotunheim Coaching & Training

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for dit forløb hos Jotunheim Coaching & Training.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Kontakt

Jotunheim Coaching & Training

CVR: 40 47 61 05
Telefon: 0045 9115 4686
Mail: giant@jotunheim.net

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

Jotunheim Coaching & Training indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside,
  • sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback,
  • som kursist hos Jotunheim Coaching & Training.
  1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler i forbindelse med dit kursus hos Jotunheim Coaching & Training følgende personoplysninger:

  • CPR, navn, adresse, e-mail, telefon, uddannelsesniveau og for enkelte kurser også billede.

 

 

Hvad bruger vi personoplysningerne til?

Oplysningerne bliver brugt til registrering og evt.efterfølgende bevisudstedelse. Oplysningerne bliver ligeledes brugt til, hvis vi har brug for at komme i kontakt med dig i forbindelse med dit forløb hos os.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger

på Jotunheim Coaching & Training er Lil Muxoll Nielsen, Digevej 2 6280 Højer;

cvr nr.: 40 47 61 05

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Strato, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Stratos datacentre.

Vores databehandler behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

  • Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
    – At få indsigt i og få rettet/ændret de data vi har registreret om dig.
    – At få slettet persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Læs nærmere på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse giant@jotunheim.net.